Email:info@metaforus.nl
Opdrachten

Metaforus heeft in haar 10 jarig bestaan een aantal uiteenlopende opdrachten uitgevoerd:

 • Management van de implementatie van een nieuw administratiesysteem bij een groot pensioenfonds
 • Opleiden en trainen van projectmanagers en het verbeteren van projectmatig werken.
 • Management van het project 'tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen' (Wabeke).
 • Uitvoeren van een vooronderzoek voor een project voor de verbetering van de functionele en technische performance van de administratie van Universal Life pensioenverzekeringen.
 • Management van een project waarbinnen de administratie van collectieve ANW verzekeringen werd gemigreerd naar een nieuw systeem.
 • Management van het programma waarbinnen de administratieve organisatie, processen, procedures en automatisering van een afdeling van een levensverzekeringsbedrijf verbeterd werden.
 • Management van een project waar de administratie van traditionele levensverzekeringen naar een nieuw systeem gemigreerd werd.
 • Management van het project 'Commissie de Ruiter', waarbinnen de voorgeschreven informatiemodellen met betrekking tot beleggingsverzekeringen geïmplementeerd werden
 • Leiding geven aan afdeling waar complexe mutaties van levensverzekeringen uitgevoerd werden
 • Management van het programma compliance pensioen bestaande uit:
  • Ontwikkeling van een nieuw pensioenproduct
  • Commerciële conversie van traditionele pensioenverzekeringen naar een nieuw pensioenproduct
  • Pensioenverzekeringen op basis van beleggingen aanpassen aan de wetgeving
 • Verbeteren van het financiële verkeer tussen een volmachtbedrijf en de verzekeraar
 • Opzetten en uitvoeren van portfoliomanagement (leven en schade) en verbetering van het projectmatig werken.
 • Management van project waarbinnen voor de gehele leven- en pensioenportefeuille de informatisering van de periodieke (actuariële) verslaggeving vernieuwd werd